İşletme Fakültesi

Dekan'ın Mesajı

 İşletme Fakültemizin hedefi, öğrencilerimizin küresel iş dünyasının ve toplumun genelinin taleplerini karşılayacak yetkinliklere sahip olmalarını sağlamaktır. Eğitim programlarımızda teorik ve pratik bilgiler, girişimcilik ruhunu aşılayan, eleştirisel ve analitik bakış açısını geliştiren, toplumsal ve çevresel duyarlılığı vurgulayan bir yaklaşımla sunulmaktadır.

Uluslararası eğitim standartlarını ilke edinmiş Fakültemizde,  eğitimsel teknolojilerden faydalanılarak öğrenmeyi ders saatleri ile sınırlamayan, öğrencilerimizin sınıf-içi ve sınıf-dışı öğrenme deneyimlerini destekleyen ve zenginleştiren öğrenci odaklı bir eğitim sunulmaktadır.  Bu doğrultuda, son bir senedir Üniversitemizde ve Fakültemizde Akıllı Sınıf uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulama, öğrencilerimizin gelemedikleri dersleri canlı takip etmelerine ya da daha sonrasında videodan izlemelerine, ders materyallerine kolayca ulaşmalarına ve öğretim üyeleri ile interaktif iletişim kurmalarına imkân sağlamaktadır.

Fakültemiz, uluslararası işletme okullarının eğitim kalitesini teyit eden, Harvard, Stanford ve MIT gibi saygın üniversitelerin de üye olduğu, en çok talep edilen ve en prestijli akreditasyon olan AACSB akreditasyonuna başvurmuş bulunmaktadır. Fakültemiz, bu sürecin ilk aşamasını başarı ile geçerek akreditasyon için aday olmuştur. Bu akreditasyon, fakültemizin eğitim kalitesini kurum-dışı değerlendirmelere dayalı olarak belgeleyen uluslararası tanınırlığı olan önemli bir göstergedir.

Fakültemiz bünyesinde lisans programlarımız İngilizce olarak yürütülmektedir. İşletme Enstitüsü bünyesinde lisansüstü programlarımız yürütülmektedir ve bu programlar içerisinde yer alan İşletme Yüksek Lisans Programımız internet aracılığıyla uzaktan eğitim şeklinde de gerçekleşmektedir.  Fakültemizin hedeflerinden birisi de daha geniş kitlelere ulaşabilmek ve eğitim verebilmek amacıyla uzaktan eğitim lisansüstü programlarımızın sayısını arttırmaktır.  Lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz, Erasmus ve diğer uluslararası değişim programları sayesinde vizyonlarını genişletmekte, farklı kültürleri tanımakta ve iletişim ağlarını geliştirerek mezun olmaktadır.

Öğrenci memnuniyeti, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İşletme Fakültesinin önceliklerinin başında gelmektedir. Öğrencilerimizin eğitim gördükleri alanlardaki güncel gelişmeleri yakından takip edebilmeleri ve hedefledikleri alanlardaki yetkinliklerini arttırabilmeleri için ders programlarımızın içeriğini düzenli olarak yenilemekteyiz. Bunun yanı sıra Fakültemiz, yukarıda bahsedilen gelişmiş eğitim teknolojilerinin aktif kullanımı ve uluslararası akreditasyon ile eğitimde sürdürülebilir kalite ilkesini hedeflemektedir. Böylece,  nitelikli, donanımlı ve hepsinden de önemlisi Üniversitesi ve Fakültesi ile gurur duyan mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Sizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Zorlu ve bir o kadar da ödüllendirici çabalarımızda bize katılmanız      dileklerimizle…
 

Prof.Dr. Hasan F. Baklacı

İşletme Fakültesi Dekan Vekili

 

 

Haberler

SOSYAL MEDYA