İşletme Fakültesi

İdari Yönetim

İşletme Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Filiz Başkan
Telefon: (0232) 488 8466
E-mail: filiz.baskan@ieu.edu.tr

Fakülte Sekreterliği

Sinem GARİP
Fakülte Sekreteri
Telefon: (0232) 488 81 13
Faks: (0232) 279 26 26
E-mail: sinem.deri@ieu.edu.tr

Ayça ERDEM BOYACI
Sekreter
Telefon: (0232) 488 81 26
Faks: (0232) 279 26 26
E-mail: ayca.erdem@ieu.edu.tr

İşletme Fakültesi - Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Filiz Başkan, Dekan Vekili
Doç. Dr. Çiğdem Kentmen(Üye, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Bşk.)
Prof. Dr. Ayla Oğuş Binatlı (Üye, Ekonomi Bölüm Bşk.)
Doç. Dr. Burcu Güneri Çangarlı (Üye, İşletme Bölüm Bşk.)
Doç. Dr. Gülin Karasulu (Üye, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Bşk.)
 
Doç. Dr. Özgür Özpeynirci (Üye, Lojistik Yönetimi Bölüm Bşk.)
Prof. Dr. Oğuz Esen (Üye, Prof. Temsilcisi)
Prof. Dr. Semra Tunalı (Üye, Prof. Temsilcisi)
Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen (Üye, Prof. Temsilcisi)
Doç. Dr. Tuğba Tuğrul (Üye, Doçent Temsilcisi)
Doç. Dr. Muhittin Hakan Demir (Üye, Doçent Temsilcisi)
Yrd. Doç. Dr. Serhun Al (Üye, Yrd. Doç. Temsilcisi)
Sinem Garip (Raportör, Fakülte Sekreteri)

İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Filiz Başkan, Dekan Vekili
Doç.Dr. Çiğdem Kentmen (Üye)
Prof. Dr. Ayla Oğuş Binatlı (Üye)
Prof. Dr. Semra Tunalı (Üye)
Doç. Dr. Tuğba Tuğrul (Üye)
Doç. Dr. Berna Aydoğan (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Aysu Göçer (Üye)
Sinem Garip (Raportör, Fakülte Sekreteri)

 

Haberler

SOSYAL MEDYA