İşletme Fakültesi

Dekan'ın Mesajı

İşletme Fakültemizin hedefi, öğrencilerimizin küresel iş dünyasının ve toplumun genelinin taleplerini karşılayacak yetkinliklere sahip olmalarını sağlamaktır. Eğitim programlarımızda kuramsal ve uygulamaya dönük bilgiler, girişimcilik ruhunu aşılayan, eleştirel ve analitik bakış açısını geliştiren, toplumsal ve çevresel duyarlılığı vurgulayan bir yaklaşımla sunulmaktadır.

Uluslararası eğitim standartlarını ilke edinmiş Fakültemizde,  eğitim teknolojilerden faydalanılarak öğrenmeyi ders saatleri ile sınırlamayan, öğrencilerimizin sınıf-içi ve sınıf-dışı öğrenme deneyimlerini destekleyen ve zenginleştiren öğrenci odaklı bir eğitim sunulmaktadır.  Bu doğrultuda, 2015’den beri Üniversitemizde ve Fakültemizde Akıllı Sınıf uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulama, öğrencilerimizin devam edemedikleri dersleri canlı takip etmelerine ya da daha sonra videodan izlemelerine, ders materyallerine kolayca ulaşmalarına ve öğretim üyeleri ile interaktif iletişim kurmalarına imkân sağlamaktadır.

Fakültemiz, uluslararası işletme okullarının eğitim kalitesini teyit eden, Harvard, Stanford ve MIT gibi saygın üniversitelerin de üye olduğu, en çok talep edilen ve en prestijli akreditasyon olan AACSB akreditasyonuna başvurmuştur. Fakültemiz, bu sürecin ilk aşamasını başarı ile geçerek akreditasyon için aday olmuştur. Bu akreditasyon, fakültemizin eğitim kalitesini kurum-dışı değerlendirmelere dayalı olarak belgeleyen uluslararası tanınırlığı olan önemli bir göstergedir.

Nitelikle akademik kadromuz öncü ve yenilikçi bir eğitim vizyonuna sahiptir. Fakültemiz bünyesinde, Ekonomi, İşletme, Lojistik Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,  Uluslararası Ticaret ve Finansman gibi altı tane lisans programı bulunmaktadır. Tüm programlarda eğitim dili İngilizcedir. Öğrencilerimiz, Erasmus ve diğer uluslararası değişim programları sayesinde vizyonlarını genişletmekte, farklı kültürleri tanımakta ve iletişim ağlarını geliştirerek mezun olmaktadır.

Öğrenci memnuniyeti, İşletme Fakültesinin önceliklerinin başında gelmektedir. Öğrencilerimizin eğitim gördükleri alanlardaki güncel gelişmeleri yakından takip edebilmeleri ve hedefledikleri alanlardaki yetkinliklerini arttırabilmeleri için ders programlarımızın içeriğini düzenli olarak yenilemekteyiz. Bunun yanı sıra Fakültemiz, yukarıda bahsedilen gelişmiş eğitim teknolojilerinin aktif kullanımı ve uluslararası akreditasyon ile eğitimde sürdürülebilir kalite ilkesini hedeflemektedir. Böylece,  nitelikli, donanımlı ve hepsinden de önemlisi Üniversitesi ve Fakültesi ile gurur duyan mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Sizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Prof.Dr. Filiz Başkan

İşletme Fakültesi Dekan Vekili

 

 

Haberler

SOSYAL MEDYA