İşletme Fakültesi

Vizyon ve Misyon

VİZYON :

“2050 ufkunda Türkiye’nin Dünya’nın en büyük on ekonomisi arasına girmesi için ihtiyaç duyacağı geleceğin liderlerini yetiştirmek”

MİSYON :


Biz küresel tanınırlık hedefi kazanmayı amaçlayan yerel bir işletme okuluyuz. Üç ana faaliyet aracılığıyla bölgemizde değer yaratıyoruz:

  • Öğrencilerimize onları geleceğin iş dünyasının zorluklarına hazırlayan, uygulamaya dayalı bir eğitim sunarak;
  • İş dünyasıyla işbirliği içinde günümüzün ve geleceğin iş ihtiyaçlarını karşılayan profesyonel gelişim ve uygulamalı araştırma faaliyetleri sunarak;
  • Akademik camia ve iş dünyasında etkili olacak araştırmalar üreterek ve akademik camiada yayınlayarak

 

 

 

Haberler

SOSYAL MEDYA